SapteSeri

Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”

Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”

Site: www.updalles.ro


Facebook: www.facebook.com/Universitatea.Dalles


Universitatea Populară „Ioan I. Dalles” este des­cen­denta directă a Universităţii Po­pu­lare înfiinţată de  Ni­co­­lae Iorga la Vălenii de Munte, în  anul 1908.


La 16 mai 1918, cu puţin timp înainte de moarte, Elena Dalles, ultima moştenitoare a familiei Dalles, una dintre marile familii de la sfârşitul secolului al XIX-lea, lasă prin testament o parte din marea ei avere în vederea înfiinţării unei fundaţii culturale care să poarte numele fiului ei Ioan I. Dalles, în amintirea lui. Astfel s-a construit o clădire frumoasă, cu săli speciale pentru expoziţii de pictură, sculptură, arhitectură, ţesături şi cusături naţionale, pentru examene, audiţii muzicale şi pentru cursurile Universităţii Populare din Bucureşti.


Astăzi Universitatea Populară „Ioan I. Dalles”  este o instituţie de excepţie în peisajul cultural bucureştean şi are ca obiect de activitate educaţia văzută sub diverse aspecte: de la organizarea de cursuri vocaţionale sau profesionale şi limbi străine – la conferinţe de cultură generală. Instituţia noastră vine în întîmpinarea tuturor celor interesaţi de educaţie permanentă.


Scopul nostru este formarea profesională continuă prin sisteme educaţionale, corespunzătoare cerinţelor de pe piaţa muncii, precum şi organizarea de activităţi şi manifestări culturale: expoziţii sau conferinţe publice din domeniul: cultural, social, turistic, religios, medical, politic.


Universitatea funcţionează ca formă de învăţământ popular având drept scop formarea unei conştiinţe culturale în care valorile şi mentalităţile să reflecte continuitatea spiritualităţii româneşti integrată în modelul european de civilizaţie.


Adresă:
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 18
Telefon:
021 314 6637; 021 315 5260
Program:
Luni - Vineri: 09:00 - 17:00
Website:

Alte Universităţi

2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport