SapteSeri

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Site: www.usamv.ro


Facebook: www.facebook.com/usamvUniversitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMV B) este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMV B este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.Misiunea USAMV B este ca prin educaţie şi cercetare ştiinţifică să formeze specialişti cu un înalt grad de calificare şi cu competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă în domeniile fundamentale: „ştiinţe inginereşti” „ştiinţe biologice și biomedicale”.


Domeniile de studii pe care le acoperă USAMV B sunt: Agronomie, Biologie, Silvicultură, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Ingineria produselor alimentare, Inginerie civilă, Ingineria mediului, Inginerie geodezică, Biotehnologii, Ştiinţe inginereşti aplicate, Inginerie şi management, Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală.


În prezent, USAMV B funcţionează cu un număr de şapte facultăţi în Bucureşti:

  • Facultatea de Agricultură
  • Facultatea de Horticultură
  • Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere
  • Facultatea de Medicină Veterinară
  • Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
  • Facultatea de Biotehnologii
  • Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare RuralăAdresă:
Bd. Mărăşti nr. 59
Telefon:
021 318 2564
Website:

Alte Universităţi

2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport