SapteSeri

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir

Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir


Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București (UCDC) este o instituție particulară, autonomă, de învățământ superior și de cercetare științifică.  


Universitatea funcționează în baza Constituției României și a legislației românești (Legii nr. 88/1993, a Hotărârii Guvernului nr.568/1995, a Legii nr.84/1995, a Legii nr.238/2002 și a Legii nr. 1/2011) respectând principiile înscrise în tratatele și pactele internaționale privind drepturile omului, în Magna Charta Universităților Europene și în Declarația de la Bologna. Procesul de învățământ și cercetare științifică se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile autonomiei universitare, ale Cartei Universitare și cerințelor sistemului de învățământ superior aliniat Procesului Bologna.


Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" are drept fondatori pe Profesor universitar Momcilo Luburici și pe Profesor universitar Corina-Adriana Dumitrescu (Radu) din a căror inițiativă și cu ale căror resurse materiale și financiare a fost fondată această instituție de învățământ superior particular, în anul 1990, sub denumirea de Universitatea Independentă "Dimitrie Cantemir".


Universitatea funcționează sub auspiciile Asociației de Cultură "Dimitrie Cantemir" Universitatea desfășoară și activități conexe sau complementare activităților de învățământ și cercetare.


Universitatea își are sediul în municipiul București, Splaiul Unirii nr. 176, sector 4.


Ziua Universității se sărbătorește la data de 10 februarie, dată de naștere a Președintelui Universității , prof.univ.dr. Momcilo Luburici, fondator al Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", prin organizarea de manifestări științifice, culturale și sportive.


Înscriindu-se în tradițiile învățământului universitar european, Universitatea contribuie la formarea științifică, profesională și civică a tinerilor și la integrarea lor în viața economico-socială, la educația permanentă a absolvenților din învățământul superior.


Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizării între procesul educațional din România și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universități din țările Uniunii Europene,  SUA, Turcia, China, Japonia ș.a.  Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilitați în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.


Universitatea are în structura sa organizatorică 15 facultăți cu sediu în 6 mari centre universitare din țară: București, Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara și Sibiu.


În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 39 de programe de licență și 32 de programe de studii de master,  în următoarele domenii: Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Finanțe, Contabilitate, Marketing, Drept, Istorie, Geografie, Limbi și literaturi străine, Științe ale educației, Științe politice, Științe ale comunicării  și Științe administrative.


Universitatea oferă posibilitatea de a opta între programele de studii cu frecvența (IF) și frecvența redusă (IFR), fiecare dintre acestea adaptate nevoilor, preferințelor și programului fiecărui cursant. Universitatea evaluată instituțional de ARACIS, în anul universitar 2010-2011, a obținut calificativul „Grad de Încredere Ridicat”.


În 25 de ani de existență, Universitatea a fost promovată de aproximativ 80.000 de absolvenți de licență și 15.000 absolvenți de master care au diplome recunoscute de piața europeană a muncii.Adresă:
Splaiul Unirii nr. 176, sector 4
Telefon:
(021)330.79.00
Website:

Alte Universităţi

2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport