SapteSeri

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, cu o relevantă ofertă de servicii academice şi ştiinţifice vizând toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă. 


Pregătirea în prolemele economice ale tinerilor se realizează pe trei linii de studii - română, maghiară, germană - precum şi studii complete în limbile engleză şi franceză, în consonanţă cu structura culturală a Transilvaniei şi exigenţele spaţiului educaţional şi economic european însumând 11 programe nivel licenţă şi 29 nivel masterat. 


Aproape 8.000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi beneficează de oferta educaţională, didactică şi instituţională a celor 252 de cadre didactice, atât în Cluj-Napoca, dar şi în cadrul extensiilor de la Sfântu Gheorghe şi Sighetul Marmaţiei.


Întregul proces este susţinut de o infrastructură modernă și competitivă, concretizată în 7 amfiteatre cu 1.350 de locuri, 10 săli curs cu 880 de locuri, 24 săli seminar cu 1040 de locuri, 59 laboratoare cu 1544 de locuri, 3 săli de lectură pentru bibliotecă, cu 190 locuri, 5 săli depozit cărţi. 


La acestea se adaugă impozanta Aulă a FSEGA cu 454 de locuri. 


Spaţiile dedicate activităţilor didactice sunt completate de cele destinate celor complementare: 3 săli fitness cu o suprafaţă de 476 mp., 1 sală sport cu o suprafaţă de 247 mp. la care se adaugă Galeriile Expoziționale FSEGA, cu o suprafaţă de 2316 mp.


De asemenea, studenții și cadrele didactice ale facultății noastre beneficiază de 4 parcări generoase, cu aproximativ 250 de locurile de parcare. 

Adresă:
Strada Teodor Mihali nr. 58-60, Cluj-Napoca
Telefon:
0264 418 652, 0264 418 653, 0264 418 655
Program:
L - D: 07:00 - 22:00
Website:

Alte Universităţi

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport