SapteSeri

Universitatea Politehnica București

Universitatea Politehnica București

Site: www.upb.ro


Facebook: www.facebook.com/UPB1818


Universitatea Politehnica din București este cea mai veche și prestigioasă universitate cu profil tehnic din România. Aceasta cuprinde 15 facultăți, 95 de programe de licență, 183 de programe de masterat și 14 domenii științifice de doctorat.



Universitatea Politehnica din București (U.P.B.) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românesti și al lumii contemporane. UPB asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională.


Misiunea sa principală este formarea inginerului capabil să se adapteze cerințelor economiei de piață și noilor tehnologii, care să aibă cunoștințe economice și manageriale și care să promoveze principiile de dezvoltare durabilă și de protejare a mediului înconjurător. Pentru aceasta el trebuie să fie format după principiul modern al participării directe la alegerea traiectoriei sale formative, să fie inclus într-un proces de învățare care să-i asigure șanse reale la competiția de pe piața liberă a forței de muncă.


Universitatea Politehnica din București are misiunea de a reuni sub un singur acoperiş educația, prin formarea profesională şi cercetarea ştiinţifică. Rolul acestei intersecții este de a spori cunoașterea şi inovarea, două concepte principale ale economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere.


Facultăți:

 • Facultatea de Inginerie Electrică
 • Facultatea de Energetică
 • Facultatea de Automatică și Calculatoare
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației
 • Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică
 • Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice
 • Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice
 • Facultatea de Transporturi
 • Facultatea de Inginerie Aerospațială
 • Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
 • Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor
 • Facultatea de Inginerie în Limbi Străine
 • Facultatea de Științe Aplicate
 • Facultatea de Inginerie Medicală
 • Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor
 • Departamentul de Formare didactică și științe socio-umane


Adresă:
Splaiul Independenţei nr. 313
Telefon:
021 402 9465; 021 402 9100; 021 318 1022
Website:

Alte Universităţi

2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport