SapteSeri

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

Site: www.academiadepolitie.ro


Facebook: www.facebook.com/academiadepolitieoficialAcademia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza" este o instituţie publică de învăţământ superior, acreditată, parte integrantă a sistemului naţional al studiilor universitare, cu personalitate juridică.


Academia funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.). Structura organizatorică a Academiei şi numărul de posturi aferente acesteia se aprobă prin Ordin al Ministrului Administraţiei şi Internelor.


Principalele elemente de structură ale Academiei, cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele:

  • Facultatea de Poliţie;
  • Facultatea de Științe Juridice și Administrative;
  • Facultatea de Jandarmi;
  • Facultatea Poliție de Frontieră;
  • Facultatea de Pompieri;
  • Facultatea de Arhivistică;
  • Departamentul Studii de Masterat, Doctorat şi Pregătire Psihopedagogică, cu statut de facultate;
  • Colegiul Naţional de Afaceri Interne;
  • Centrul pentru Promovarea Drepturilor Omului și Studii Postuniversitare;
  • Centrul de Învățământ cu Frecvență Redusă și Învățământ la Distanță.

Adresă:
Aleea Privighetorilor nr. 1-3
Telefon:
021 317 55 23
Website:

Alte Universităţi

2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport