SapteSeri

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Site: www.ase.ro


Facebook: www.facebook.com/ACADEMIA-DE-STUDII-ECONOMICE-DIN-BUCURESTI


Misiunea Academiei de Studii Economice din Bucureşti este una de cercetare avansată şi educaţie şi răspunde cerinţelor societale prin:
- programe de studii de înaltă calitate pe toate ciclurile şi în toate formele pregătirii universitare şi postuniversitare;
- generarea de cunoaştere avansată;
- spijinirea dezvoltării şi afirmării celor mai performanţi studenţi şi cercetători în domeniul ştiinţelor economice şi administrative precum şi în alte subdomenii ale ştiinţelor sociale şi umaniste.

Asumându-şi vocaţia şi valorile statuate la înfiinţare şi respectând tradiţia cultivată în decursul deceniilor de personalităţile care au consacrat-o în ţară şi peste hotare, Academia de Studii Economice din Bucureşti îşi propune să îşi consolideze poziţia de pol de referinţă pentru zona Europei Centrale şi de Est.


Facultăți:

 • Facultatea de Administrarea Afacerilor (cu predare în limbi străine)
 • Facultatea de Administrație și Management Public
 • Bucharest Business School (Școala de Afaceri)
 • Facultatea de Business și Turism
 • Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatica Economică
 • Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune
 • Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată
 • Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului
 • Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori
 • Facultatea de Management
 • Facultatea de Marketing
 • Facultatea de Relații Economice InternaționaleAdresă:
Piaţa Romană nr. 6
Telefon:
021 319 19 00
Website:

Alte Universităţi

2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport