SapteSeri

Universitatea Națională de Arte București

Universitatea Națională de Arte București

Site: www.unarte.org


Facebook: www.facebook.com/unartebucuresti


Facultatea de Arte Plastice
Facultatea de Arte Decorative și Design
Facultatea de Istoria și Teoria Artei


Cea mai bună carte de vizită a centrului bucureștean de pedagogie artistică o constituie seria de importanți maeștri ai artei naționale și universale care au căpătat o primă formare profesională în cadrul Școlii de Belle Arte fondată, în 1864, de Theodor Aman și Gheorghe Tăttărescu; îi amintim aici, selectiv, numai pe Constantin Brâncuși, Victor Brauner, Paul Neagu, Ioan Andreescu, Ștefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Sabin Popp, Aurel Jiquidi și Lucian Grigorescu.

 

În calitatea ei de unic așezământ bucureștean de învățământ superior în domeniul artelor vizuale, cu bună reputație națională, Universitatea asigură o formare adecvată pentru viitorii practicieni și teoreticieni, premiza esențială a educației oferite fiind racordarea la cerințele societății române actuale, precum și sincronizarea cu tendințele și curentele artistice semnificative ale artei contemporane universale. Această disponibilitate pentru înnoire ține seama de tradiția învățământului artistic local, caracterizată însă, încă de la începuturi, de o deschidere europeană.


În vederea concretizării acestor deziderate, Universitatea dispune de un corp profesoral de elită, bine racordat, prin activitatea artistică sau teoretică, atât pe plan național cât și internațional, la viața culturală a momentului, precum și de o seama de dotări tehnologice. Biblioteca Universității este în posesia unui variat fond de carte de specialitate, incluzând o mediatecă al cărei bogat patrimoniu constituie o bună sursă de documentare vizuală. O seamă de expoziții, dintre care unele cu participare internațională, au loc în spațiul expozițional al Universității, situat în imediata ei vecinătate. Evenimentele organizate în cadrul UNAGALERIA sprijină în special proiectele novatoare pentru agenda curriculară sau activitatea extra-universitară a studenților și membrilor corpului didactic, contribuind la promovarea imaginii Universității. UNAGALERIA a câștigat încă de la lansarea primelor evenimente atenția artiștilor, jurnaliștilor, criticilor de artă, a curatorilor și a publicului larg, datorită ținutei și seriozității programului expozițional, dar și grație eleganței spațiului de expunere. Universitatea posedă și un cămin studențesc în zona centrală a capitalei, în apropierea atelierelor, la o mică distanță de Gara de Nord.


În cadrul reformei învățământului superior românesc, vizând asigurarea unei mobilități la nivel instituțional a studenților pe plan european, Universitatea a introdus, încă din 1998, Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). Începând din anul universitar 2005-2006, în conformitate cu noile norme stabilite în învățământul românesc, studiile universitare de lungă durată se desfășoară pe durata a trei ani. Prin semnarea la Lisabona, în 1997, a acordului european de recunoaștere a diplomelor de studii, România a demarat un proces în cadrul căruia Ministerul Educației și Cercetării semnează convenții internaționale de echivalare a certificatelor și diplomelor.

Adresă:
Str. General Budișteanu, no. 19
Telefon:
021 313 8387
Program:
08:00 - 17:00
Website:

Alte Universităţi

2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport