SapteSeri

Universitatea „Lucian Blaga”

Universitatea „Lucian Blaga”

Site: www.ulbsibiu.ro


Facebook: www.facebook.com/ULBSibiu


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – ULBS este una dintre cele mai vechi universităţi din România, având o tradiţie de peste 225 de ani.


Realizarea unui proces de învăţământ competitiv, corespunzător standardelor de calitate reglementate de Uniunea Europeană, care să permită absolvenţilor ULBS să dobândească recunoaştere academică şi profesională internaţională este un obiectiv strategic al Universităţii sibiene. În cadrul Universităţii sunt promovate specializări unice în spaţiul academic românesc, iar calificativul de grad de încredere ridicat recomandă ULBS ca pe o instituţie puternică, implicată în creşterea calităţii procesului educaţional.


Promovarea programelor de studii în limbi de circulaţie internaţională, a metodelor de predare bazate pe tehnologia informaţiei şi generalizarea implementării Sistemului European de Credite Transferabile reprezintă garanţii pentru consolidarea procesului de învăţământ.


Adresă:
Bd. Victoriei nr. 10
Telefon:
(0269) 216 062
Website:

Alte Universităţi

2
Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale“

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport