SapteSeri

Casa de Cultură „Friedrich Schiller”

Casa de Cultură „Friedrich Schiller”

Site: www.casaschiller.ro


Facebook: www.facebook.com/casadeculturafriedrichschiller


Casa de Cultură „Friedrich Schiller” a fost înființată la 1 iunie 1957 prin hotărârea Consiliului Popular București și a funcţionat până la sfârșitul anului 1961. În perioada 1961 – 1969 a fost desfiinţată, funcţionând numai biblioteca, ca o secție a Bibliotecii Municipale „Mihail Sadoveanu”. În 12 decembrie 1969 a fost reînfiinţată ca instituţie culturală pentru minoritatea germană din București.


Casa de Cultură „Friedrich Schiller” se află sub îndrumarea, coordonarea și controlul Primăriei Municipiului București, realizate direct prin organul său de specialitate Direcţia pentru Cultură.Casa de Cultură „Friedrich Schiller” organizează activităţi culturale, educative, sociale pentru etnicii germani din București, cu precădere pentru comunitatea evanghelică și catolică, care activează în cadrul Forumului Democrat al Germanilor din București, pentru elevii de la liceul „Hermann Oberth” și studenţii de la Catedra de Germanistică a Universităţii din București, secţiile în limba germană de la Universitatea Politehnică și Academia de Studii Economice, promovând constant conservarea moștenirii culturale germane din România, precum și realizările culturale actuale ale etnicilor germani din ţară și Germania. Menţionăm că la foarte multe manifestări culturale participă cetăţeni români care fac parte din căsătorii mixte, precum și un număr din ce în ce mai mare de cetăţeni români vorbitori de limba germană, în special studenţi, elevi care frecventează cursurile de limba germană.


Permanent se desfășoară activităţi culturale și educative în limba română. Totodată se organizează manifestări culturale cu cetăţeni români care trăiesc în Germania și Austria. Datorită colaborării cu Forumul Democrat al Germanilor din România se organizează manifestări culturale cu reprezentanţi ai filialelor din ţară precum și cu fundaţiile sașilor și șvabilor stabiliţi în Germania.


Constant se organizează seri literar-muzicale cu scriitori din Germania și Austria cu sprijinul Ambasadelor Germaniei și Austriei la București.


Casa de Cultură este și un loc de întâlnire pentru etnicii germani din București, din Transilvania, Banat, pentru cei care sunt stabiliţi în Germania, vorbitori de limbă germană, cetăţeni germani și austrieci care funcţionează în București și în ţară (cadre didactice de la licee și universităţi, referenţi culturali ai unor instituţii culturale germane: Goethe Institut, IFA Stuttgart, fundaţii: „Hanns Seidel”, „Friedrich Ebert”, „Konrad Adenauer”, reprezentanţi comerciali ai firmelor germane și austriece, funcţionari de la Ambasadele Germaniei și Austriei la București, etc.)
Adresă:
Str. Batiștei nr.15
Telefon:
021 319 2688
Program:
Luni, Miercuri: 10:00 - 18:00; Marți, Joi: 10:00 - 17:00; Vineri: 10:00 - 16:00
Website:

Alte Spaţii culturale

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu”

Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”

Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”