SapteSeri

Cercul Militar Naţional

Cercul Militar Naţional

Site: www.cmn.ro


Facebook: www.facebook.com/cmn.ro


Cercul Militar Național este una dintre cele mai vechi instituţii militare româneşti, având practic vârsta Independenţei ţării, pentru că s-a înfiinţat la data de 15 decembrie 1876, în ajunul războiului pentru Independenţa de Stat a României (1877) şi în contextul procesului de modernizare a Armatei române de la jumătatea secolului al XIX-lea, proces demarat de domnitorul Alexandru Ioan Cuza.


Cercul Militar al ofiţerilor din Bucureşti a fost prima instituţie de acest gen din istoria armatei române, iar organizarea şi structura sa au servit de model celorlalte cercuri din țară, care s-au creat după Războiul de Independenţă. 


Scopul Cercului Militar era de a crea legături de camaderie între ofiţerii activi, între ofiţerii activi şi în rezervă, de a stabili legături sociale între familiile ofiţerilor. Statutul prevedea un cerc select de dezbatere şi de petrecere a timpului liber, în care ofiţerii se puteau întâlni în afara cazărmii şi puteau discuta probleme legate de teoria războiului, chestiuni de strategie şi doctrină militară. În acelaşi timp, ofițerii îşi puteau diversifica cultura generală prin participarea la conferinţe literare şi ştiinţifice, serate muzicale, concerte, spectacole, prin frecventarea bibliotecii şi a cursurilor de limbi străine, de scrimă, de dansuri. Era evidentă şi latura social-mondenă, cercurile militare având rolul de interfaţă a armatei cu societatea civilă. 


Cercul militar a fost considerat drept cadrul optim pentru întâlnirile şi activităţile ofiţerilor în afara cazărmii si avea rolul principal de a stimula şi dezvolta sentimentul demnităţii personale şi prestigiul militar în viaţa socială. Adresă:
Str. Constantin Mille nr.1-3
Telefon:
021 314 95 51
Program:
Luni - Vineri: 08:00 - 16:00
Website:

Alte Institute culturale